Nöjeskalander 2022

Sparkling Friday varje fredag 16.00-19.00

3/6 Millan & Jag 19.00-23.00
10/6 Anders Wikström 19.00-23.00
17/6 Kromm&Cast 19.00-23.00
22/6 Millan & Jag 17.00-21.00
29/6 Jonas Amcoff 17.00-21.00
1/7 Jon Jonsson 19.00-23.00
2/7
6/7 Anders Wikström 17.00-21.0
8/7 Millan & Jag 17.00-21.00
Sebastian Lara
9/7 100% Uggla
DJ Johan Dahlberg
13/7 Jon Jonsson 17.00-21.00
15/7 Kromm&Cast 19.00-23.00
16/7 Jonas Amcoff 19.00-23.00
20/7 Peter Hesselgren 17.00-21.00
22/7 Jon Jonsson 19.00-23.00
23/7
27/7 Björn Kromm 17.00-21.00
29/7 Anders Wikström 19.00-23.00
30/7 Jonas Amcoff 19.00-23.00
3/8 Kromm&Cast 17.00-21.00
5/8
6/8 Peter Hesselgren 19.00-23.00
10/8 Jon Jonsson 17.00-21.00
12/8 Jonas Amcoff 19.00-23.00
13/8 Anders Wikström 19.00-23.00
17/8 Millan & Jag 17.00-21.00
26/8 Millan & Jag 21.00-01.00
27/8 Björn Kromm 15.30-19.30